Follow Telegram kami di https://telegram.me/gurubesar7 untuk pelbagai info, maklumat serta bahan terkini…..

telegram eperkhidmatan 3

Himpunan RPT KSSR Tahun 1 2019

Di sini admin sediakan Himpunan RPT KSSR Tahun 1 2019 yang meliputi RPT seluruh subjek Tahun 1. Guru-guru mungkin perlu melakukan sedikit pengolahan mengikut kesesuaian kelas dan tahap pencapaian murid serta melakukan penyusunan berdasarkan takwim sekolah masing-masing.

Dipersilakan memuat turun RPT yang bersesuaian dengan hanya meng’klik’ pada mata pelajaran yang disediakan di dalam jadual

Himpunan RPT KSSR Tahun 1 2019

PERKARA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

 

 

SILA CLICK SEBELAH UNTUK MENDAPATKAN

 

 

HIMPUNAN RPT KSSR TAHUN 1 2019

  • RPT KSSR Bahasa Semai Tahun 1
  • RPT KSSR Sains Tahun 1 SJKT

 

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)

Definisi
Rancangan Pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

(SPI Bil. 3/1999)

a. Berdasarkan Sukatan Pelajaran
b. Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran
c. Merangkumi sepanjang tahun
d. Diolah mengikut kesesuaian kelas dan tahap pencapaian murid
e. Disusun berdasarkan takwim sekolah

 

a. Kelompok : Masa pelaksanaan ( tiga hingga empat minggu)
b. Tema dan Tajuk
c. Hasil Pembelajaran Khusus (HPK)
d. Sistem Bahasa dan Pengisian Kurikulum
e. Catatan