Follow Telegram kami di https://telegram.me/gurubesar7 untuk pelbagai info, maklumat serta bahan terkini…..

telegram eperkhidmatan 3

mt 02 18

Soalan Percubaan PT3 Matematik Terengganu 2018 adalah antara bahan-bahan terbaik yang kami ada….Bahan yang terdapat di sini memenuhi keperluan Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan secara menyeluruh mengikut prinsip bahawa semua mata pelajaran yang terkandung dalam KSSM memainkan peranan yang penting bagi memenuhi keperluan jasmani, rohani, emosi dan intelek untuk membantu perkembangan potensi individu. Pentaksiran Berasaskan Sekolah telah diperkenalkan untuk menyediakan satu set indikator untuk menilai potensi murid dan kesediaan untuk belajar, selain menguji penguasaan dan pencapaian.

Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang diperkenalkan di sekolah-sekolah pada 2011 telah membebankan golongan pendidik selain daripada tugas mengajar di bilih darjah. pelaksanaan PBS itu akan ditambah baik dari semasa ke semasa supaya guru tidak tertekan dengan tambahan tugas terbabit menyebabkan mereka hilang minat untuk meneruskan kerjaya terbabit.

Dalam bulan Februari 2014, kerajaan menangguhkan pelaksanaan sistem PBS sehingga ke tarikh yang diberitahu. Kementerian mengambil inisiatif meneliti semula pelaksanaannya agar dapat mengurangkan bebanan tugas guru, dengan memfokuskan kepada rombakan perkara yang melibatkan kekerapan guru memasukkan data termasuk pengisian borang perekodan prestasi murid yang boleh membebankan guru

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) akan dilaksana bermula 1 April ini akan mengurangkan beban guru sehingga 80 peratus. Ujian PT3 yang menggantikan Penilaian Menengah Rendah (PMR) mula mendapat respons positif orang ramai sejak dilaksanakan pada 1 Julai. Walaupun pada peringkat awal ia membebankan guru dan pelajar, namun setelah dilaksanakan, mereka mendapati ujian berkenaan begitu menyeronokkan dan memberi banyak faedah di mana pelajar lebih cenderung menggunakan internet untuk mencari bahan berbanding hanya menggunakan buku teks sebagai rujukan seperti sebelum ini.

Justeru itu perancangan yang rapi telah dilakukan agar segala bahan yang dimuatkan di sini adalah berkualiti dan boleh digunapakai oleh semua…Semoga Bermanafaat…


DIPERSILAKAN KLIK AND SHARE 

Sila Dapatkan “Soalan Percubaan PT3 Matematik Terengganu 2018” di sini

* Soalan + Skema

Sila Dapatkan Soalan Percubaan PT3 Matematik 2018 dari negeri lain seperti di bawah…..

Soalan Percubaan PT3 Matematik Terengganu 2018 ini diadakan dengan matlamat untuk memudahkan rujukan, mengukuhkan pemahaman dan meningkatkan pencapaian pelajar. Diharapkan para ibubapa, guru dan pelajar memperoleh manafaat semaksimum mungkin apabila menggunakannya.


IKLAN :

…..SILA KLIK DI BAWAH untuk dapatkan Pelbagai Jenis Nota, Soalan Peperiksaan, Skema Jawapan, Tips Peperiksaan, Ramalan, Soalan KBAT, Nota, Modul, Latihan, Rujukan, Informasi dan sebagainya dalam dunia pendidikan..

LOGO GURUBESAR5