Follow Telegram kami di https://telegram.me/gurubesar7 untuk pelbagai info, maklumat serta bahan terkini…..

telegram eperkhidmatan 3

fiz 04 17

Soalan Percubaan SPM Fizik N.Sembilan 2017 adalah antara bahan-bahan terbaik yang kami ada….Bahan yang terdapat di sini memenuhi keperluan Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan secara menyeluruh mengikut prinsip bahawa semua mata pelajaran yang terkandung dalam KSSM memainkan peranan yang penting bagi memenuhi keperluan jasmani, rohani, emosi dan intelek untuk membantu perkembangan potensi individu.

Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pula dianggap merupakan peperiksaan yang terbesar dan terpenting dalam hieraki peperiksaan di Malaysia. Ia merupakan peperiksaan kebangsaan yang utama, yang ditadbir secara berpusat dengan elemen penilaian kerja kursus yang ditadbir oleh sekolah dan diambil di akhir pendidikan sekolah menengah. Peperiksaan inikebiasannya diambil oleh pelajar-pelajar tingkatan lima bagi menentukan hala tuju mereka selepas tamatnya alam persekolahan.

Peperiksaan secara umumnya dapat ditakrifkan sebagai satu cara untuk mengukur keupayaan dan kemampuan seseorang terhadap sesuatu yang dipelajari atau kemahiran yg diikuti. Ianya telah dijadikan alat menyukat sejauh manakah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Ia adalah satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Peperiksaan juga merupakan proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan sesebuah kurikulum.

Justeru itu perancangan yang rapi telah dilakukan agar segala bahan yang dimuatkan di sini adalah berkualiti dan boleh digunapakai oleh semua…Semoga Bermanafaat..
DIPERSILAKAN KLIK AND SHARE …..

Sila Dapatkan “Soalan Percubaan SPM Fizik N.Sembilan 2017” di sini

* Soalan  – Kertas 1, Kertas 2 dan Kertas 3 + Skema

Sila Dapatkan Soalan Percubaan SPM Fizik 2017 dari negeri lain seperti di bawah…..

Soalan Percubaan SPM Fizik N.Sembilan 2017 ini diadakan dengan matlamat untuk memudahkan rujukan, mengukuhkan pemahaman dan meningkatkan pencapaian pelajar. Diharapkan para ibubapa, guru dan pelajar memperoleh manafaat semaksimum mungkin apabila menggunakannya.


IKLAN :

…..SILA KLIK DI BAWAH untuk dapatkan Pelbagai Jenis Nota, Soalan Peperiksaan, Skema Jawapan, Tips Peperiksaan, Ramalan, Soalan KBAT, Nota, Modul, Latihan, Rujukan, Informasi dan sebagainya dalam dunia pendidikan..

LOGO GURUBESAR5