Follow Telegram kami di https://telegram.me/gurubesar7 untuk pelbagai info, maklumat serta bahan terkini…..

telegram eperkhidmatan 3

PPT PJK Tingakatan 1

Soalan Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 1 adalah antara bahan-bahan terbaik yang kami ada….Bahan yang terdapat di sini memenuhi keperluan Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan secara menyeluruh mengikut prinsip bahawa semua mata pelajaran yang terkandung dalam KSSM memainkan peranan yang penting bagi memenuhi keperluan jasmani, rohani, emosi dan intelek untuk membantu perkembangan potensi individu.

Berdasarkan prinsip ini, pendidikan merupakan satu usaha berterusan seperti yang telah dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Malaysia. Proses pendidikan merupakan suatu proses yang berlaku secara berterusan sejak kita dilahirkan sehingga kita mati. Prinsip inilah yang telah diterapkan dalam KBSM dan KSSM, yang menggalakkan manusia menuntut ilmu sama ada secara formal ataupun tidak.

Sekolah memainkan peranan yang penting untuk memastikan pendidikan dituntut sepanjang hayat. Hal ini kerana sekolah memainkan peranan sebagai tempat murid-murid memperoleh ilmu dan belajar kemahiran yang tertentu. Selain itu, daripada sekolah disamping peranan guru, murid juga dapat memupuk minat mereka untuk menimba ilmu dan seterusnya berusaha untuk mencari ilmu di mana jua berada.

Justeru itu perancangan yang rapi telah dilakukan agar segala bahan yang dimuatkan di sini adalah berkualiti dan boleh digunapakai oleh semua
DIPERSILAKAN KLIK AND SHARE …..

Sila Dapatkan “Soalan Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 1di sini

* Soalan PPT BM – Set 1

* Soalan PPT BM – Set 2

* Soalan PPT BM – Set 3

* Soalan PPT BM – Set 4

* Soalan PPT BM – Set 5

* Soalan PPT BM – Set 6

Sila Dapatkan Soalan-soalan petengahan Tahun yang lain di sini…

Himpunan Soalan Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 1 ini diadakan dengan matlamat untuk memudahkan rujukan, mengukuhkan pemahaman dan meningkatkan pencapaian pelajar. Diharapkan para ibubapa, guru dan pelajar memperoleh manafaat semaksimum mungkin apabila menggunakannya.


IKLAN :

…..SILA KLIK DI BAWAH untuk dapatkan Pelbagai Jenis Nota, Soalan Peperiksaan, Skema Jawapan, Tips Peperiksaan, Ramalan, Soalan KBAT, Nota, Modul, Latihan, Rujukan, Informasi dan sebagainya dalam dunia pendidikan..

gurubesar brand